Pokud jste návštěvníkem tohoto webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím, seznamte se ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Ing. Jiří Petřík, IČO 74688162 a provozuji webovou stránku Be Apple Pro. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Vybírám také případné subjekty třetích stran, které se na zpracování budou podílet.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail soukromi@beapple.pro nebo pomocí kontaktního formuláře.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako zpracovatel vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Web Be Apple Pro v tuto chvíli nezpracovává žádné specifické osobní údaje. Na web není možné se přihlásit ani vkládat jakékoliv příspěvky, včetně komentářů.  Web používá soboury cookies, jejichž zpracování je popsáno na stránce Používání cookies.

Web postytuje kontaktní formulář, díky kterému lze odeslat zprávu bez nutnosti použití emailového klienta. Vámi vložené osobní údaje nejsou na webu ukládány ani postykovány třetím stranám. Slouží výhradně k odpovědi na zprávu. Jedná se tedy pouze o formu emailové komunikace.

Ke zpracování některých dat využívám služeb třetích stran. Jaká data tyto služby sbírají, za jakým účelem a jak dlouho se ukládají je uvedeno v sekci Předání osobních údajů třetím osobám.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Ke zpracování některých dat využívám služeb třetích stran, vaše data ovšem za žádných okolností neposkytuji třetím stranám neoprávněně a neprodávám je dále.

Analytické služby

Analytické služby jsou nastaveny tak, aby sbíraly pouze anonymní informace, nedochází tedy k identifikaci konkrétního uživatele (není použito User-ID a IP adresy jsou anonymizovány). Analytické služby ke svojí funkci také nevyužívají soubory cookies. Jedná se o méně přesný způsob měření, který je pro účely tohoto webu dostačující a maximálně chrání vaše soukromí.

Z analytických služeb využívám následující informace:

 • Anonymní IP adresu (pouze první 2 byty, zbytek se automaticky ořízne)
 • Datum a čas požadavku
 • Název navštívené stránky
 • URL navštívené stránky 
 • Rozlišení obrazovky
 • Jako soubory byly staženy
 • Čas generování stránky
 • Hrubá poloha (maximálně na úroveň města)
 • Jazyk prohlížeče
 • User agent prohlížeče (ze kterého lze odvodit operační systém a použité zařízení)

Anonymní analytická data jsou uchovávána po dobu 180 dnů.

Analýza návštěvnosti je zajištěna open-source nástrojem Matomo, který je provozován na tomot serveru, stejně jako samotný web. Data tedy nejsou předávána třetím stranám k dalšímu zpracování.

Hostingové služby

Hostingové služby zajištují následující poskytovatelé:

Společnost SiteGround Spain S.L., sídlem Calle Prim 19, 28004 Madrid, Spain. Data jsou zpracovávána společností SiteGround Spain S.L. v souladu se Zásadami ochrany soukromí a Zpracovatelskou smlouvou.

Video

Na některých stránkách webu jsou vložena videa ze serveru YouTube. Pokud navštívíte takovou stránku, dojde ke spojení se servery služby YouTube. Pokud jste do služby YouTube přihlášeni, může společnost YouTube sledovat, jaká videa a na jakých stránkách si prohlížíte.

Služba YouTube může ke svojí funkci využívat soubory cookies. Toto nastavení je i později možné změnit na stránce Používání cookies.

Služby YouTube, provozované společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Moduly sociálních sítí

Pro krátká sdělení používám službu Twitter.

Služby Twitter, provozované společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Twitter Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Další služby

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu soukromi@beapple.pro nebo pomocí kontaktního formuláře.

Právo na informace

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovává a proč.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně, jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z tohoto webu i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat prostřednictvím e-mailu.

Podání stížnosti

Chcete-li mě kontaktovat ohledně jakýchkoli vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využívám vaše údaje, kontaktujte mě na adrese soukromi@beapple.pro nebo pomocí kontaktního formuláře. Mojí snahou je vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany soukromí byly naposledy aktualizovány 19.05.2022.