Všechny ochranné známky uvedené níže jsou majetkem příslušných vlastníků.

Adobe Systems, Inc.

Adobe®, Adobe Flash®, Adobe Reader®, Adobe Photoshop® a příslušná loga jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems, Inc., v USA a dalších zemích.

Apple, Inc.

Apple®, Mac®, Mac OS®, Macbook®, Macbook Pro®, iPhone®, iPad®, iPad Air®, iPod®, iPod touch®, iTunes®, App Store®, Find My Friends®, iMessage®, QuickTime® a příslušná loga jsou registrované ochranné známky společnosti Apple, Inc., v USA a dalších zemích.

Cisco, Inc.

iOS® je ochranná známka společnosti Cisco registrovaná v USA a společností Apple je používána na základě licence.

Google, Inc.

GoogleTM, Android™, Google Maps™, Google Play™, Google Docs™, Google Picasa™, Gmail™, Google Chrome™, Google Plus™, YouTube™ a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Google, Inc., v USA a/nebo dalších zemích.

Microsoft Corporation

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® a příslušná loga jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Linus Torvalds

Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse v USA a dalších zemích.

Skype

Skype® a příslušné logo jsou ochranné známky společnosti Skype v USA a dalších zemích.

Twitter, Inc.

Twitter®, příslušné logo a pták Twitter jsou registrované ochranné známky společnosti Twitter, Inc. v USA a dalších zemích.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka organizace Bluetooth SIG, Inc.