Apple zařízení jsou oblíbená díky svému snadnému ovládání a uživatelskému prostředí, které ihned pochopí i naprostý nováček. Pro pokročilé uživatele však nabízejí řadu možností, které jsou sice často skryté, ale dokáží práci se zařízením výrazně zjednodušit a zrychlit. V tomto článku jsem se pokusil sepsat ty nejzajímavější, které sám často využívám.

Apple Music Badge

Pusťte si ke čtení ručně připravený playlist 🎧

Každý tip a trik je přehledně očíslován a označen štítky podle typu zařízení, na kterém ho lze použít. Tento článek bude postupně aktualizován a rozšiřován, neváhejte se sem tedy vrátit pro další tipy a triky, které z vás udělají skutečné profi uživatele.

Jak přesunout několik ikon aplikací najednou

iPhoneiPad

Při větším úklidu domovské obrazovky iOS či iPadOS se hodí přesunout několik ikon aplikací najednou. Apple tuto možnost skutečně podporuje, ačkoliv není příliš známá. Může vám však ušetři hodně času a zbytečné práce. Postup je následující:

 • Podržte prst na jakékoli ikoně aplikace
 • V menu vyberte Upravit plochu
 • Mírně posuňte ikonu aplikace, dokud nezmizí ‘-‘ v horním rohu
 • Dalším prstem označte další aplikace, které chcete přesunout
Možnost Upravit plochu na iPhone
Přesunutí více aplikací najednou na iPhone

Jak zavřít aplikaci přes Command + Q

iPad

Na iPadu lze zavírat aplikace stejnou klávesovou zkratkou, jako na Macu. Tato zkratka však nefunguje přímo v aplikacích, jak byste logicky očekávali, ale je poněkud skrytá. Aplikace lze pomocí klávesnice ukončit takto:

 • Stiskněte Command + tabulátor, čímž zobrazíte lištu s aktivními aplikacemi
 • Dále držte stisknutou klávesu Command (tabulátor můžete pustit)
 • Vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít
 • Společně s klávesou Command stiskněte Q a označená aplikace se zavře
Zavírání aplikací na iPadu

Jak snadno změnit hlasitost

iPhoneiPad

Na boku zařízení najdete hardwarová tlačítka, pomocí kterých lze hlasitost upravit. Musíte je však zmáčknout několikrát po sobě, nebo držet zmáčknutá, což se ovšem hodí pouze v případě, že potřebujete hlasitost snížit na 0% nebo zvýšit na 100%. Existuje ale i snažší cesta:

 • Stiskněte jedno z hardwarových tlačítek sloužících k úpravě hlasitosti
 • Na displeji se objeví indikátor hlasitosti
 • Než se zmenší, posunem prstu zvolte požadovanou
Změna hlasitosti na iPhone

Jak pohodlně vybrat Wi-Fi sít

iPhoneiPad

Jediný způsob, jak se připojit k Wi-Fi síti, bylo dříve pouze pomocí Nastavení > Wi-Fi. Chcete-li však změnit připojení bez nutnosti opustit právě otevřenou aplikaci, můžete to udělat následovně:

 • Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky otevřete Ovládací centrum
 • Podržte prst na části, ve které je ikona Wi-Fi
 • V další nabídce podržte prst přímo na ikoně Wi-Fi
 • V seznamu vyberte síť, ke které se chcete připojit
Ovládací centrum na iPhone
Bezdrátová připojení v Ovládacím centru na iPhone
Výběr Wi-Fi v Ovládacím centru na iPhone

Jak v Safari zavřít všechny panely

iPhoneiPad

Míváte-li v Safari otevřeno mnoho panelů s webovými stránkami, jistě oceníte jednoduchý způsob, jak je všechny najednou zavřít:

 • V Safari podržte stisknutou ikonu pro zobrazení všech otevřených panelů
 • V menu zvolte “Zavřít X panelů”
Výběr panelů v Safari na iPhone
Zavření všech otevřených panelů v Safari na iPhone

Jak provádět výpočty i bez kalkulačky

iPhoneiPad

Zatímco na iPhone je kalkulačka samozřejmostí, iPad se nativní aplikace k provádění výpočtů snad nikdy nedočká. Existují však i další možnosti:

 • Posunem prstu dolů po domovské obrazovce nebo pomocí klávesové zkratky Command + mezerník otevřete vyhledávání a zadejte výpočet
 • Přímo ve výsledcích vyhledávání najdete výsledek výpočtu hned na prvním místě
 • Alternativně je možné o výpočet požádat Siri
Kalkulátor na iPadu

Jak rychle nastavit minutku

iPhoneiPad

Pokud často používáte na vašem jablečném zařízení minutku, například při vaření, pak pro vás máme způsob, jak ji rychle nastavit a spustit:

 • Posunem prstu z pravého horního rohu obrazovky otevřete Ovládací centrum
 • Podržte prst na tlačítku minutky
 • Zvolte požadovaný čas pohybem prstu nahoru nebo dolů
 • Stiskněte tlačítko Spustit
Výběr minutky na iPhone
Spuštění minutky na iPhone

Jak zobrazit klávesnici pro psaní jednou rukou

iPhoneiPad

S rostoucí velikostí telefonů je čím dál složitější psát na klávesnici jednou rukou. iOS naštěstí umožňuje zobrazit kondenzovanou verzi klávesnice s posunem na levou nebo pravou stranu:

 • Podržte prst na ikoně glóbu v levém dolním rohu klávesnice
 • Vyberte, zda chcete zobrazit levorukou nebo pravorukou klávesnici
 • Chcete-li přepnout zpět na klasickou klávesnici, stiskněte šipku na straně klávesnice pro psaní jednou rukou

Stejný trik funguje i na iPadu, kde stačí klávesnici pomocí dvou prstů zmenšit a posunout na požadované místo.

Výběr jazyka klávesnice na iPhone
Přepnutí na klávesnici pro psaní jednou rukou na iPhone
Přepnutí na klávesnici pro psaní oběma rukama na iPhone

Jak aktivovat softwarovou klávesnici i v případě, že je připojena hardwarová klávesnice

iPhoneiPad

Někdy se hodí zobrazit softwarovou klávesnici (na displeji zařízení) bez nutnosti odpojovat tu hardwarovou. Lze toho docílit následovně:

 • V pravém dolním rohu displeje na nástrojové liště klávesnice klikněte na ikonu klávesnice
 • V zobrazené nabídce opět klikněte na ikonu klávesnice (druhou zprava)
 • Zobrazí se softwarová klávesnice, ale aktivní je zároveň i ta hardwarová
Aktivace softwarové klávesnice na iPadu

Jak odstranit dlouho nepoužívané aplikace

iPhoneiPad

Pokud stále bojujete s volným místem na vašem zařízení, pak existuje způsob, jak automaticky odstranit dlouho nepoužívané aplikace, ale zachovat jejich dokumenty a data. V případě potřeby můžete aplikaci znovu manuálně nainstalovat.

 • Otevřete Nastavení > Obecné > Úložiště
 • Zapněte volbu Odložit nepoužívané
Odstranění nepoužívaných aplikací na iPadu

Jak použít Apple Watch jako ovladač pro Apple TV

Watch

Kromě ovladače, který je dodáván společně s Apple TV, lze jablečnou televizi ovládat také pomocí iPhonu nebo iPadu. Zdaleka nejkomfortnější je to ovšem z Apple Watch, které máte neustále u sebe. Postup je následující:

 • Otevřete aplikaci Ovladač na Apple Watch
 • Vyberte Apple TV, kterou chcete ovládat
 • Zobrazí se virtuální ovladač, který je podobný fyzickému ovladači Apple TV
Aplikace Ovladač na Apple Watch
Dotyková plocha aplikace Ovladač na Apple Watch

Jak nasdílet e-mail do další aplikace

iPhoneiPad

Výchozí aplikace Mail v iOS a iPadOS nemá tlačítko pro sdílení. E-mail lze pouze přeposlat, případně si text manuálně zkopírovat a vložit jej jinam. Naštěstí existuje postup, díky kterému lze z e-mailu vytvořit PDF a to poté použít pro další zpracování (např. přidat jako přílohu k poznámce, připomínce, …). Nasdílet e-mail lze následujícím způsobem:

 • Otevřete e-mail, který chcete nasdílet
 • Na dolní liště aplikace Mail klikněte na tlačítko pro odpověď
 • V nabídce vyberte možnost Tisknout
 • V menu pro volbu tiskárny zvětšete náhled e-mailu posunem dvou prstů od sebe (stejně, jako se to dělá například u fotografií)
 • Na další obrazovce najdete v pravém horním rohu známé tlačítko na sdílení
Nabídka s akcemi e-mailu na iPhone
Volba tiskárny na iPhone
Tlačítko umožňující sdílení e-mailu na iPhone

Jak poslat odpověď na zprávu jako text nebo audio

Watch

Na jablečných hodinkách je možné diktováním pohodlně odpovídat na zprávy. Občas se ale stane, že hodinky nerozpoznají některé slovo správně a v textu se tak objeví slovo jiné. Jedná se hlavně o nespisovná slova, názvy, přezdívky a podobně. Hodiny je však možné nastavit tak, abyste si mohli zvolit, jak chcete zprávu odeslat. To se hodí právě v případě problémů s rozpoznáváním některých českých slov. Docílíte toho takto:

 • Na iPhone otevřete aplikaci Watch
 • Dále otevřete Zprávy > Diktování
 • V nabídce vyberte Přepis nebo audio
 • Nyní se vás hodinky pokaždé zeptají, v jakém formátu chcete odpovědět (text / audio záznam)
Aplikace Watch na iPhone
Menu zprávy v aplikaci Watch na iPhone
Nastavení diktování v aplikaci Watch na iPhone

Jak použít softwarovou klávesnici jako trackpad

iPhoneiPad

Pro přesouvání kurzoru v textu je mnohem pohodlnější a také přesnější použít trackpad režim klávesnice. Do něj se lze přepnout následovně:

 • Podržte prst na mezerníku
 • Klávesnice zšedne a změní se v trackpad
 • Nyní můžete pohybovat prstem po klávesnici a měnit tak pozici kurzoru v textu
Klávesnice v režimu trackpadu na iPadu

Jak odstranit limit pro stahování aplikací přes mobilní připojení

iPhoneiPad

V době neomezených datových tarifů již není důležité omezovat stahování aplikací přes mobilní data na základě jejich velikosti. Toto omezení lze vypnout takto:

 • Otevřete Nastavení > iTunes a App Store
 • Klikněte na možnost Stahování aplikací
 • Vyberte Povolit vždy, případně Vždy se zeptat
Nastavení iTunes a App Store na iPhone
Nastavení limitu stahování aplikací na iPhone

Jak rychle spustit fotoaparát v požadovaném režimu

iPhoneiPad

Aby vám neunikl žádný důležitý moment, je možné spustit aplikaci Fotoaparát a ihned přepnout na režim fotografie, portrétu nebo videa následujícím způsobem:

 • Podržte prst na ikoně Fotoaparátu
 • V zobrazené nabídce vyberte požadovaný režim
Force Touch menu aplikace Fotoaparát na iPhone
Video režim v aplikaci Fotoaparát na iPhone

Jak si prohlédnout poslední fotografie na hodinkách

Watch

Aplikace Fotoaparát na Apple Watch umožňuje kromě ovládání spouště také zobrazit poslední pořízené fotografie. Můžete tak zkontrolovat, zda fotografie odpovídají vašim představám. Ano, neuvidíte příliš detailů, ale nestane se vám, že bude nějaká osoba mimo záběr nebo fotografie nakřivo.

 • Otevřete aplikaci Fotoaparát na Apple Watch
 • Pořiďte fotografii
 • Otevřete její náhled v levém dolním rohu
Aplikace Fotoaparát na Apple Watch
Náhled fotografie v aplikaci Fotoaparát na iPhone

Jak nastavit automatickou náhradu textu

iPhoneiPad

Psaní na dotykové klávesnici může být někdy pomalé, proto se hodí nadefinovat si zkratky pro často používané fráze (např. “njn” se nahradí za “no jo no”). Ve chvíli, kdy se zkratka v textu objeví, bude automaticky nahrazena za příslušnou frázi.

 • Otevřete Nastavení > Obecné > Klávesnice > Náhrada textu
 • Definujte vlastní fráze a jejich zkratky
Náhrada textu na iPadu

Jak nastavit oznámení, aby vás nerušila

iPhoneiPadMac

Upozornění na příchozí oznámení umí být pěkně otravná, naštěstí je lze nastavit tak, aby vás při práci nerušila a vy jste je mohli kontrolovat ve chvíli, kdy se to hodí vám. Nastavení provedete takto:

 • Otevřete Nastavení > Oznámení
 • V seznamu vyberte požadovanou aplikaci
 • Vypněte všechny možnosti kromě doručování do Oznamovacího centra

Příchozí upozornění na oznámení vybrané aplikace nyní najdete pouze v Oznamovacím centru. Nebudou se zobrazovat na zamčené obrazovce, neuvidíte je jako bannery a neuslyšíte ani žádný zvuk. Stejným způsobem lze oznámení nastavit i na Macu.

Pokročilým přístupem k nastavení oznámení se detailně zabývá článek Jak efektivně nastavit a používat oznámení.

Nastavení upozornění na oznámení na iPadu

Jak zobrazit pouze nepřečtené e-maily

iPhoneiPadMac

Může se stát, že vám ve schránce zůstane několik nepřečtených e-mailů, ke kterým budete muset odrolovat hluboko do historie, abyste je našli a zobrazili. Existuje ovšem jednodušší cesta:

 • Otevřete aplikaci Mail
 • V jakékoliv schránce stiskněte ikonu se třemi vodorovnými čárkami v levé dolní části obrazovky
 • Zobrazí se pouze nepřečtené e-maily
Zobrazení nepřečtených e-mailů na iPadu

Jak se vrátit k rozepsaným e-mailům

iPhoneiPad

Aplikace Mail umožňuje rozepsat více odpovědí na e-maily a pak se k nim kdykoliv vrátit. Postup je následující:

 • Rozepište odpověď na e-mail
 • Okno s e-mailem chytněte v jeho horní části a posunem prstu směrem dolů jej umístěte do docku aplikace Mail, který je v dolní části okna
 • Stejný postup můžete opakovat i s dalšími rozepsanými e-maily
 • Chcete-li se k rozepsaným e-mailům vrátit, klikněte na e-maily umístěné v docku aplikace Mail, čímž zobrazíte jejich seznam
 • Vyberte požadovaný e-mail a pokračujte v psaní, případně rozepsanou zprávu zahoďte stiskem ‘X’
Rozepsaný e-mail na iPhone
Rozepsaný email v docku aplikace Mail na iPhone
Seznam rozepsaných e-mailů na iPhone

Jak zobrazit nákupní seznam v hodinkách

Watch

Mít nákupní seznam v telefonu v aplikaci Připomínky je dnes již běžná věc. Můžete ho navíc sdílet s ostatními členy rodiny, kteří si do něj mohou přidávat svoje položky a vy tak na nic nezapomenete. Držet telefon při nakupování v ruce však není ideální, stejně jako ho neustále vytahovat z kapsy, batohu nebo kabelky. Veškeré seznamy připomínek se naštěstí synchronizují i do hodinek, proto během nákupu stačí:

 • Otevřít aplikaci Připomínky na Apple Watch
 • Najít příslušný seznam s nákupem
 • Odškrtávat nakoupené položky přímo na hodinkách

Připomínky zůstanou na hodinkách spuštěné, pro každou další položku tak stačí pouze pozvednout zápěstí. Je dokonce možné vytvořit si speciální ciferník na nákup, ze kterého budete mít rychlý přístup do Přípomínek a tedy i do nákupního seznamu.

Nákupní seznam na Apple Watch

Jak v Safari změnit výchozí vyhledávač

iPhoneiPad

Chcete-li se vyhnout vyhledávačům jako Google, Yahoo nebo Bing, můžete přepnout na DuckDuckGo, který je vyhlášený citlivým přístupem k soukromí svých uživatelů:

 • Otevřete Nastavení > Safari > Vyhledávač
 • Vyberte seznamu možnost DuckDuckGo
Výběr výchozího vyhledávače na iPadu

Jak v Safari šetřit mobilní data

iPhoneiPad

Safari ve výchozím nastavení přednačítá první web ve výsledku vyhledávání, aby byl rychle k dispozici v případě, že ho budete chtít otevřít. Načítá se ale pokaždé, tedy i v případě, že na něj nakonec nekliknete. To může být problém zvláště na mobilu či tabletu, kde nejčastěji čerpáte mobilní data. Automatickému přednačítání prvního výsledku vyhledávání se dá předejít takto:

 • Otevřete Nastavení > Safari
 • Vypněte možnost Nejčastější načítat předem
Přednačtení výsledku vyhledávání v Safari na iPadu

Jak zobrazit připomínku, když někomu pošlete zprávu

iPhoneiPad

Aplikace Připomínky umí zobrazit upozornění ve chvíli, kdy někomu pošlete zprávu. Jakmile začnete konverzaci s danou osobou, automaticky se vám připomene vše, co si nastavíte následujícím způsobem:

 • Otevřete aplikaci Připomínky
 • Vytvořte novou připomínku
 • Klikněte na ikonu s písmenem “i” na řádku s vytvořenou připomínkou
 • Zvolte možnost Připomenout při konverzaci
 • Vyberte kontakt
 • Pošlete vybranému kontaktu zprávu přes aplikaci Zprávy
Nová připomínka v aplikaci připomínky na iPhone
Připomenout při konverzaci na iPhone
Osoba přiřazená k připomínce na iPhone

Jak udělat snímek obrazovky CarPlay

iPhone

Ve chvíli, kdy je telefon připojený k vašemu vozu, ať už kabelem nebo bezdrátově, vytvoříte snímek obrazovky CarPlay stejně, jako když děláte snímek obrazovky iPhone (zmáčknete najednou vypínací tlačítko a tlačítko pro zvýšení hlasitosti). V tu chvíli se vám do aplikace Fotky uloží snímky jak z telefonu, tak i CarPlay obrazovky.

Snímek obrazovky CarPlay

Jak alternativně přidat aplikaci do Split View nebo Slide Over

iPad

Nejjednodušší a také nejznámější způsob je přetáhnout aplikaci do Split View nebo Slide Over přímo z docku iPadu. Existuje ale i další cesta:

 • Posunem prstu dolů po domovské obrazovce nebo pomocí klávesové zkratky Command + mezerník otevřete vyhledávání
 • Zadejte název aplikace
 • Podržte prst na ikoně aplikace ve vyhledávání
 • Mírně posuňte ikonu aplikace, čímž se zavře režim vyhledávání
 • Umístěte aplikaci na požadovanou pozici ve Split View nebo Slide Over
Vyhledávání na iPadu

Jak efektivněji pracovat s textem

iPad

iPadOS přináší několik způsobů, jak na dotykové obrazovce rychle manipulovat s textem:

 • Pro umístění kurzoru jednou klikněte kamkoliv do textu
 • K označení jednoho slova na něj dvakrát klepněte
 • K označení celého odstavce klikněte na kterékoliv slovo v něm třikrát
 • Ke zkopírování označeného textu se dotkněte třemi prsty obrazovky a posuňte je k sobě (pinch)
 • K vložení zkopírovaného textu se dotkněte třemi prsty obrazovky a posuňte je od sebe (spread)
 • Chcete-li vrátit poslední změnu (undo), posuňte doleva třemi prsty umístěnými vedle sebe
 • Chcete-li opakovat poslední změnu (redo), posuňte doprava třemi prsty umístěnými vedle sebe
Manipulace s textem na iPadu

Jak se rychle vrátit na začátek stránky

iPhoneiPad

Pokud se potřebujete vrátit na začátek webové stránky, ale odrolovali jste už příliš hluboko do textu, je točení kolečkem myši, případně posouvání stránky prstem zdlouhavé.

Stačí však jednoduchý trik. Klikněte v prohlížeči nad řádek s adresou a stránka se sama vrátí na začátek. Stejnou možnost nabízí většina aplikací zobrazujících dlouhý text či seznamy, jako například textové editory, YouTube, Netflix, App Store a další. Stačí jednoduše kliknout těsně pod horním okrajem obrazovky a aplikace sama odroluje na začátek.

Návrat na začátek stránky na iPadu

Jak najít iPhone z Apple Watch nejen pomocí zvuku

Watch

Z hodinek je možné “pingnout” telefon, který okamžitě začne vydávat výrazný hlasitý zvuk. Pokud je zvuk málo (například ve tmě, jste-li neslyšící, …), je možné pomocí stejného tlačítka aktivovat nejen zvuk, ale také LED blesk telefonu, který tak o sobě dá vědět i vizuálně. Stačí toto tlačítko držet zmáčknuté delší dobu.

Ovládací centrum Apple Watch

Jak na iPhone spouštět akce poklepáním na jeho zadní stranu

iPhone

Skrytá, ale velmi užitečná možnost se schovává v nabídce Zpřístupnění v iOS. Dvojím nebo trojím klepnutí na záda telefonu můžete aktivovat různé akce (Siri, otevření Ovládacího centra, snímek obrazovky) nebo také vlastní zkratky:

 • Otevřete Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk > Klepnutí na zadní stranu
 • Vyberte Poklepání nebo Trojí klepnutí
 • Ze seznamu zvolte akci nebo zkratku
 • Vezměte do ruky telefon a ukazovákem dvakrát nebo třikrát poklepejte na jedno záda
Menu Dotyk ve Zpřístupnění
Menu Klepnutí na zadní stranu
Možnosti poklepání

Něco chybí?

Znáte nějaký pokročilý tip nebo trik, který jste v tomto článku nenašli? Napište mi přes kontaktní formulář a já ho sem doplním. Dozví se tak o něm i ostatní čtenáři. Předem díky!

♦ ♦ ♦

♥️ Díky, že jste dočetli až na konec. Zaujal vás článek?

Sledujte mě na sociálních sítích a nenechte si ujít další novinky, komentáře, návody a recenze!

A sdílejte také článek na vaše oblíbené internety 👇