Apple TV je zařízení, které je ze své podstaty určeno pro sdílení mezi více osobami – členy rodiny v obývacím pokoji, kolegy v konferenční místnosti nebo studenty v učebně. Zatímco na zařízeních jako je Xbox bylo s přístupem více uživatelů počítáno už od začátku a jejich operační systém je na tuto možnost připraven, Apple designoval tvOS jinak. Skutečná podpora více uživatelských účtů je nevyslyšeným požadavkem uživatelů Apple TV už dlouhou dobu. Podívejte se, jak alespoň v omezené míře přidat a přepínat uživatelské účty na tvOS.

Apple Music Badge

Pusťte si ke čtení ručně připravený playlist 🎧

Práce s uživatelskými účty

Při instalaci Apple TV musí být zadán primární uživatelský účet, na základě kterého dojde k jejímu základnímu nastavení a přizpůsobení. Tento účet je využit pro přihlášení do následujících služeb:

  • iCloud
  • iTunes a App Store
  • Game Center
  • Domácí sdílení

Televizi běžně využívá více osob a je tedy logické, že každý člen domácnosti bude chtít přistupovat ke svým datům, aplikacím a médiím. Na tuto možnost naštěstí pamatuje i Apple a částečně ji automatizuje tím, že rodinné účty jsou na Apple TV zaregistrovány automaticky. K přidání jiného účtu, který není součástí rodinných účtů, otevřete aplikaci Nastavení na vaší Apple TV. Tím se dostanete do základního menu, kde vyberete položku Účty. V další nabídce už uvidíte seznam služeb uvedených výše.

Nastavení Apple TV s vybranou položkou Účty
Menu Účty Apple TV s vybranou položkou iTunes a App Store

Přidání dalších účtů bohužel není možné pro všechny služby, ale pouze pro iTunes a App Store. Ostatní služby budou nadále využívat primární účet nehledě na to, jaký účet je na Apple TV v danou chvíli aktivní. V menu Účty tedy otevřete položku iTunes a App Store, čímž se dostanete na obrazovku se správou účtu pro tyto 2 služby. Kromě odhlášení a nastavení hesla uvidíte seznam rodinných účtů a také možnost Přidat nové Apple ID. Po zvolení této možnosti se objeví přihlašovací obrazovka pro zadaní vašeho Apple ID a následně hesla. Po stisknutí tlačítka Přihlásit se uvidíte nově přidaný účet v sekci Apple ID. Mezi všemi dostupnými účty v sekcích Rodinné účty a Apple ID na této obrazovce můžete libovolně přepínat. V pravé horní části obrazovky se zároveň objeví tlačítko Upravit, pomocí kterého můžete přidané účty opět odstranit.

Menu iTunes a App Store Apple TV s vybranou položkou Přidat Apple ID
Zadání hesla na Apple TV
Zadání uživatelského jména na Apple TV
Menu iTunes a App Store Apple TV s nově přidaným účtem

Důležité je říci, co se na vaší Apple TV při přepnutí účtu vlastně změní. Je matoucí, že nedojde ke kompletní změně profilu Apple TV včetně nastavení tvOS, domovské obrazovky, iCloudových služeb atd. Jak už bylo řečeno, účet lze přepnout jen pro služby iTunes a App Store a jedině tyto služby budou nyní poskytovat data aktivního uživatele.

S přepnutím účtu dojde k následujícím změnám:

  • budete mít dostupné vaše zakoupené aplikace, hudbu a filmy
  • k aplikacím a službám bude dostupné vaše předplatné (např. Apple Music)
  • aplikace jako Filmy, App Store a Hudba budou zobrazovat váš personalizovaný obsah
  • veškeré změny, které provedete na službách iTunes a App Store budou promítnuty i na vaše ostatní zařízení (např. přidání alba do vaší hudební knihovny)

Vše ostatní zůstane nezměněno a bude využívat primární účet Apple TV. Rozhodně neočekávejte, že se po přepnutí na váš účet zobrazí jiná domovská obrazovka s jinou sadou aplikací. Takto bohužel tvOS nefunguje.

Silně vám doporučuji instalovat aplikace do Apple TV pouze pod primárním účtem. Jakmile budou různí uživatelé instalovat svoje aplikace, dojde sice k jejich zobrazení, ale aktualizovány budou pouze tehdy, když je účet daného uživatele aktivní.

Nevýhodou je také fakt, že se Apple TV nezeptá, pod jakým účtem chcete nakupovat. K nákupu dojde vždy pod aktivním účtem, takže pokud zapomenete přepnout na svůj vlastní účet, můžete nakupovat pod jiným uživatelem. Apple naštěstí nezapomněl na rodinné sdílení, pokud tedy budou vaše děti nakupovat přes Apple TV pod jejich účty, můžete jejich nákupy schvalovat, stejně jako na iPhonu nebo iPadu.

Používání více uživatelských účtů má také negativní vliv na využití úložiště zařízení. Do Apple TV se v jednu chvíli synchronizuje více knihoven aplikací, hudby a filmů, čímž dochází k rychlejšímu vyčerpání volného místa. To je samozřejmě očekávaný efekt, nicméně u zařízení s menším úložištěm to může být brzy problém.

Závěrem

Jak vidíte, tvOS skutečně nebyl navržen pro více uživatelů. Možnosti práce s uživatelskými účty jsou značně omezené a chování do jisté míry matoucí. Na druhou stranu, pokud by přepínání účtů nebylo podporováno vůbec, data primárního účtu by byla ovlivňována více uživateli. Například Apple Music analyzuje hudbu, kterou posloucháte a na základě sesbíraných informací vám poskytuje personalizovaná doporučení. V případě, že by jeden účet využívalo více osob najednou, docházelo by k ovlivňování těchto doporučení. Personalizace některých služeb by tak ztrácela smysl. Doufejme, že Apple brzy splní prosby svých uživatelů a kompletní podporu pro přepínání účtů do tvOS přidá.